Oikea viesti, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Monikanavaiset digitaaliset viestintäratkaisut

Digitaaliset porrasnäytöt tehostavat kiinteistön viestintää ja jättävät lähtemättömän vaikutelman. Yhdessä PNT®mobile-mobiilisovelluksen avulla viesti päivittyy reaaliajassa. Näyttöä ja mobiilisovellusta hallitaan etänä helppokäyttöisen selainpohjaisen PNT®järjestelmän avulla. 

Kotimainen palvelumme on kehitetty kiinteistöhallinnan tarpeisiin, yhteistyössä asiakkaittemme kanssa. Palvelemme valtakunnallisesti.

Ajankohtaista
Strategisella ja systemaattisella viestinnällä vaikutetaan kokonaisvaltaiseen kiinteistöhallintaan ja siitä vastuussa olevien eri sidosryhmien sitouttamiseen. Palvelumme luovat ratkaisuja…
Monikanavaiset digitaaliset viestintäratkaisut osaksi palvelutuotantoa
One4All Oy:n markkinoinnin ja viestinnän kehittäjäksi on 23.10.2017 alkaen nimitetty TaM Elina Kruus.
Menestyvä taloyhtiö toimii systemaattisesti ja kunnioittaa hyvää hallintotapaa.