Hyödyt ja käyttötavat

Taloyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt

 • Viestintää tehostamalla parannetaan hallitustyön arvostamista, jolloin myös taloyhtiön johtaminen helpottuu.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä osakkaille ja asukkaille lisää avoimmuutta  ja parantaa asumisviihtyisyyttä.
 • Aktiivinen viestintä edistää yhtiön hyvää hallintoa ja vähentää osakkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välisiä erimielisyyksiä.
 • Viestinnän aktivointi asumisen ja asumiskustannusten kannalta merkittävissä asioissa lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta.
 • Aktiivisella hankeviestinnällä linjasaneerauksen aikana voidaan ennakoida ajoissa asumiseen vaikuttavia haittatekijöitä. Lue lisää kuinka digitaaliset viestintäratkaisut tehostavat viestintää saneerausprosessin aikana.
 • Kohdennetulla viestinnällä ennaltaehkäistään tapaturmia lisäämällä asukkaiden tietoisuutta.
 • Yhteiset pelisäännöt ja tärkeät tiedotteet ovat kaikkien nähtävillä reaaliajassa.
 • Tiedotteet ovat ajastuksen avulla nähtävissä juuri silloin kun ne ovat ajankohtaisia.

Isännöinti ja huolto

 • Tiedottamisen helppous madaltaa viestinnän kynnystä.
 • Tiedottamisen reaaliaikaisuus ja tehokkuus säästä resursseja ja kustannuksia.
 • Porraskäytäviin vietävien tiedotteiden tulostus poistuu.
 • Isännöinnin ja huollon välinen huolellinen ja tehokas viestintä parantaa palvelua ja palvelumielikuvaa.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä selkeyttää yhteisiä pelisääntöjä edistäen näin taloyhtiön hyvää hallintoa.

Palvelukodit ja opiskelija-asunnot

 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä parantaa asumisviihtyisyyttä, sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Viestinnällä voidaan aktivoida asukkaita toimimaan halutulla tavalla.
 • Viestintä on erinomainen keino luoda palveluille lisäarvoa.
 • Tiedottamisella voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia ja muistuttaa asukasturvallisuutta lisäävistä asioista.
 • Asumiseen liittyvät palvelut kuten varauskalenterit, viikko-ohjelmat, aikataulut, ruokalistat yms. ovat kaikkien saatavilla ja helposti päivitettävissä.
 • Jakamalla kunnan tai muiden palveluntarjoajien tiedotteita luodaan lisäarvoa palvelulle ja asukkaille.