palveluMME
Hyödyt ja käyttötavat

Taloyhtiöt ja vuokrataloyhtiöt

ASUKASVIESTINNÄN NÄKÖKULMASTA

 • Kohderyhmänsä huomioivilla viestintätyökaluilla ja ammattimaisella viestinnällä parannetaan taloyhtiön hallinnon arvostamista.
 • Monikanavaiset digitaaliset viestintätyökalut antavat mahdollisuuden tavoittaa kaikki asukkaat entistä tehokkaammin. 
 • Viestintää tehostamalla taloyhtiön johtaminen helpottuu.
 • Säännöllinen ja oikea-aikainen viestintä osakkaille ja asukkaille lisää avoimuutta  ja parantaa asumisviihtyisyyttä.
 • Reaaliaikainen ja monikanavainen viestintä tukee asumisturvallisuutta. Tiedottamalla lisätään asukkaiden tietoisuutta ja ennaltaehkäistään tapaturmia.
 • Aktiivinen viestintä edistää yhtiön hyvää hallintoa, vähentäen näin asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välisiä erimielisyyksiä.
 • Viestinnän aktivointi asumisen kannalta merkittävissä asioissa lisää luottamusta ja yhteenkuuluvuutta.
 • Asumiskustannuksiin liittyvällä tiedottamisella voidaan vaikuttaa tavoitteellisesti asukkaan asumistapoihin.
 • Aktiivisella hankeviestinnällä saneerauksen aikana annetaan asukkaalle mahdollisuus reagoida ajoissa asumiseen vaikuttaviin haittatekijöihin. Lue lisää kuinka digitaaliset viestintäratkaisut tehostavat hankeviestintää.
 • Akuuteissa tilanteissa tärkeät tiedotteet ovat asukkaiden nähtävillä monikanavaisesti reaaliajassa.
 • Tärkeät yhteystiedot ovat aina helposti saatavilla.
 • Ajastuksen avulla voidaan toistaa viestiä säännöllisesti haluttuina ajankohtina.
 • Asukkaalla on asumiseen liittyvä tieto yhdessä paikassa, monikanavaisesti sekä porrasnäyttöjen että PNT®mobile asukassovelluksen kautta.
 • Monikanavaiset viestintätyökalut huomioivat asukaat alkukäyttäjänä. Myös seniorit ovat kokeneet työkalut helppokäyttöisiksi. Lisäksi kosketusnäytöissä on liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus. Katso video asukaskokemuksista tästä linkistä.

Kehittämämme digitaaliset ratkaisut palvelevat
niin viestin laatijaa, kuin sen vastaanottajaa.

 

ASUKASPALVELUIDEN NÄKÖKULMASTA

Palvelumme mahdollistaa erilaisten rajapintojen kautta järjestelmien yhteistoimivuuden.

Isännöinti ja huolto

 • Tiedottamisen helppous madaltaa viestinnän kynnystä.
 • Tehokas viestintä vähentää turhia yhteydenottoja.
 • Tiedottamisen reaaliaikaisuus ja tehokkuus säästä resursseja ja kustannuksia.
 • Porraskäytäviin vietävien tiedotteiden tulostus poistuu.
 • Huolellinen ja tehokas viestintä parantaa palvelua ja palvelumielikuvaa.
 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä selkeyttää yhteisiä pelisääntöjä edistäen näin taloyhtiön hyvää hallintoa.

PalveluTALOT

 • Riittävä ja oikea-aikainen viestintä parantaa asumisviihtyisyyttä, sekä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 • Viestinnällä aktivoidaan asukkaita toimimaan halutulla tavalla.
 • Viestintä on erinomainen keino luoda palveluille lisäarvoa.
 • Tiedottamisella voidaan ennaltaehkäistä tapaturmia, ja muistuttaa asumis- ja asukasturvallisuutta lisäävistä asioista.
 • Asumiseen liittyvät palvelut, kuten viikko-ohjelmat, aikataulut, ruokalistat yms. ovat kaikkien saatavilla ja helposti päivitettävissä.
 • Jakamalla kunnan tai muiden palveluntarjoajien tiedotteita luodaan lisäarvoa palvelulle ja asukkaille.
 • Kosketus porrasnäytöissä on liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus.

PALVELUMME RAKENNEKUVA

Lue lisää 

Palvelukuvaus_One4all.png

 

 

 

Digitaalisen
porrasnäytön 
ominaisuuksia

 • Sekä passiivisen näytön että kosketusnäytön perusnäkymän tiedoteosioihin saa näkyviin kerralla useita tiedotteita. Tiedotteet pyörivät näytöllä karusellissa.
 • Perusnäkymässä on nähtävillä asukastiedot, sää, kellonaika, ja optiona ilman lisäkustannusta, lähiliikenteen aikataulut ja Yle uutiset.
 • Porrasnäytön kautta sama tiedote voidaan julkaista useissa kiinteistöissä ja kerrostalon rappukäytävissä yhtäaikaisesti.
 • Porrasnäyttö on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.
 • Ajastusmahdollisuuden ansiosta sähköisellä näytöllä saadaan näkymään ajankohtaisin tiedote, ja vanhentuneet tiedotteet poistuvat automaattisesti.
 • Kerrostalon rappukäytävän perinteinen nimitaulu, ilmoitustaulu, rapputaulu, porrastaulu tai infotaulu on korvattavissa helposti päivitettävään digitaaliseen porrasnäyttöön.

Porrasnäytön kosketusominaisuus laajentaa digitaalisen rappunäytön käyttöä.

 • Kosketusominaisuuden avulla asukas voi selata tiedotteita ja lukea niitä omaan tahtiinsa.
 • Porrasnäyttöön voi tuoda laajempaa sisältöä kuten esim. pelastussuunnitelman tai asumiseen liittyviä ohjeita ja sääntöjä. Sisältö on luettavissa taulun kosketusominaisuuden takaa.
 • Kosketusominaisuudella toimivalta porrasnäytöltä on pääsy digitaaliseen varauskalenteriin, joista voi varata käyttöönsä esim. saunan, pesutuvan ja kerhohuoneen.
 • Liikuntarajoitteiset huomioiva toiminnallisuus laskee näytön sisällön paremmin hallinnoitavaksi.
 • Näytöllä näkyvästä kielivalikosta voi valita kielen, mikäli ominaisuus on aktivoituna.

LUE LISÄÄ